Interface Capturing Finite - Element Technique (ICFET) for transient Two-Phase Flow
Paper i proceeding, 2002

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Conference Finite Element Method, Group 42, Ibiza, May 30-31, 2002

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06