Backscattered electron z-contrast correlates with calcium content and apatite-to-collagen ratio of bone formed in relation to acid-etched titanium implants
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Furqan A. Shah

Göteborgs universitet

Anna Martinelli

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Peter Thomsen

Göteborgs universitet

Anders Palmquist

Göteborgs universitet

European Cells and Materials

Ämneskategorier

Biomaterialvetenskap

Medicinska material och protesteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06