Towards Fully Mesh Adaptive FE-Simulations in 3D Using Multi-Grid Solver
Rapport, 2001

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06