Simulation of Failure of Structures Using Dynamics and Optimisation Techniques
Rapport, 2001

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08