Fotgängare - Hur gör man sig illa och vilka åtgärder är tänkbara
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Anna K Carlsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Tylösandsseminariet

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07