Computing Steady Motion of Incompressible Fluid Interface in Porous Media Flow
Paper i proceeding, 2001

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

ECCOMAS CFD 2001, September 4-7, 2001, Swansea, Wales

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08