Finite Element Modelling of High-Speed Train induced Track-Ground Vibrations
Paper i proceeding, 2001

Författare

Martin X.D. Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Alexander Smekal

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

8th International Congress on Sound and Vibration, ICSV8, 2-6 July, 2001, Hong Kong

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07