On Wave Propagation Problems Associated to High-speed Trains
Paper i proceeding, 2001

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Martin X.D. Li

Institutionen för byggnadsmekanik

ECCM-2001, June 26-29, 2001, Cracow, Polen

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06