On Parallel Computation and Wave Propagation
Paper i proceeding, 2001

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Invited paper, Trends in Computational Structural Mechanics, May 21-23, 2001, Lake Constance, Austria

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06