Finite Element Modeling of a Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Process in Porus Media
Rapport, 2000

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06