Wave Propagation Related to Moving Loads Close to Critical Speed
Paper i proceeding, 2000

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Wave 2000, December 13-15, 2000, Bochum, Germany

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06