Finite Element Analysis of Road Rutting
Paper i proceeding, 2000

Författare

Johan Olsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, Spain, September 11-14, 2000

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06