Wave Propagation-Explicit Code for Parallel Computing
Paper i proceeding, 2000

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, Spain, September 11-14, 2000

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06