Never miss a beat - Balancing acts in single case research
Paper i proceeding, 2014

Författare

Poul Houman Andersen

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 30th IMP Conference, Bordeaux, September 4-6, 2014

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07