University spin-offs and their roles in business networks
Paper i proceeding, 2014

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Christina Öberg

Tommy Shih

IMP Conference, Bordeaux, September 4-6, 2014

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06