Postrocessing Techniques and h-Adaptive FE-Eigenproblem Analysis
Rapport, 2000

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06