The men who knew too much. Supplier involvement and resource development at LEGO.
Paper i proceeding, 2014

Författare

Poul Houman Andersen

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 30th IMP-Conference, KEDGE Business School, Bordeaux

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06