h-Adaptive Eigenfrequency Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för hållfasthetslära

Patrik Hager

Institutionen för hållfasthetslära

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Invited lecture, ECCM-Congress on Computational Mechanics-Solids, Structures and Coupled Problems, Munich, Germany, August 31 - September 2 1999

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13