h-Adaptive Eigenfrequency Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för hållfasthetslära

Patrik Hager

Institutionen för hållfasthetslära

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06