Error Estimation and Adaptivity for FE-Analysis in Acoustics
Paper i proceeding, 1999

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Keynote lecture, IV Congress Métodos Numericos en Ingenieria, Sevilla, Spain, June 7-10 1999

19-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06