Adaptive Strategy for Acoustic Analysis
Paper i proceeding, 1999

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Invited lecture, 6th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lihuania, May 19-22 1999

6-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06