Interface-Capturing Technique (ICT) for Computation of Steady Seepage Flows with Free Surface in Porous Media
Paper i proceeding, 1999

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Keynote lecture, 3:rd National Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, June 24-25, 1999

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08