Error Estimation and h-A daptivity for Eigenfrequency Analysis of Plates in Bending
Paper i proceeding, 1998

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computational Structures Technology/Engineering Computational Technology Conference, Edinburgh, Scotland, August 18 – 21 1998

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07