Adaptive Eigenfrequency Analysis by Superconvergent Patch Recovery
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

CMAME Special issue “New Advances in Adaptive Computational Mechanics

60-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06