Adaptive Finite Element Strategy for Acoustic Problems
Rapport, 1998

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07