Adaptive FE-analysis of column supported Reissner-Mindlin Plates
Rapport, 1998

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08