Finite Element Modeling of Rutting Phenomena in Pavement Structures
Paper i proceeding, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Johan Olsson

Institutionen för byggnadsmekanik

The 4th World Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, Argentina, June 29-July 2. 1998

7-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06