Adaptive Discontinuous Galerkin Procedures for Linear and Nonlinear Structural Dynamics
Övrigt konferensbidrag, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Workshop ”on New Advances in Adaptive Computational Methods in Mechanics”, Cachan, Paris, September 17 – 19 1997

20 -

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06