Error Estimation and Adaptivity for h-version Eigenfrequency Analysis
Rapport, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07