Nonlinear Structural Dynamic Analysis by a Discontinous Galerkin Finite Element Method
Rapport, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06