Implicit and Explicit Discontinuous Galerkin Finite Element Procedures for Linear and Nonlinear Structural Dynamic Analysis
Rapport, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06