Accuracy Assessed Eigenfrequency Analysis by Node Patch Recovery
Rapport, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Patrik Hager

Institutionen för hållfasthetslära

Romualdas Bausys

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06