The superconvergent patch recovery in problems of mixed form
Rapport, 1996

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Abdulwahab Fethi

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06