Adaptive h-version eigenfrequency analysis
Rapport, 1996

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06