Postprocessed error estimation in free vibration analysis
Rapport, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07