Superconvergent Patch Recovery - A Key to Quality Assessed FE Solution
Rapport, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06