Adaptive Finite Element Procedures In Elasticity And Plasticity
Rapport, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiang Dong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Abdulwahab Fethi

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06