Structural dynamic analysis by a time-discontinuous Galerkin finite element method
Rapport, 1995

Författare

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06