Improved patch stress recovery procedure by equilibrium and boundary conditions
Rapport, 1993

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Abdulwahab Fethi

Institutionen för byggnadsmekanik

Saulius Ziukas

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06