Free Vibration of Reissner-Mindlin Plates Using a Linked Interpolated Mixed Element
Rapport, 1993

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06