Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. Första häftet (1818) till och med tolvte häftet (1828). Narrativiserat kartotek.
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Staffan Lundgren

Chalmers, Arkitektur

OEI

1404-5095 (ISSN)

56-57 179-188

Ämneskategorier

Filosofi

Övrig annan humaniora

Kulturstudier

Mer information

Skapat

2017-10-08