A post-processing technique and an a posteriori error estimate for the Newmark method in dynamic analysis
Rapport, 1992

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06