A recursive finite element scheme for point singularities in elliptic problems
Paper i proceeding, 1991

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Fethi Abdulwahab

Institutionen för byggnadsmekanik

STRUCTENG91, Paris, October 10-11, 1991

6-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06