Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling
Doktorsavhandling, 2014

KA-salen i Kemi-huset, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Professor Ben Anthony, Cranfield University, UK

Författare

Golnar Azimi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Naturresursteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7597-083-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KA-salen i Kemi-huset, Kemigården 4, Göteborg

Opponent: Professor Ben Anthony, Cranfield University, UK

Mer information

Skapat

2017-10-06