A new local error estimator and adaptive time-stepping procedure for direct integration methods in dynamic analysis
Rapport, 1991

Författare

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06