Error Estimation and Adaptivity of Spatial Discretization in Semidiscrete Finite Element Analysis for Dynamic Problems
Rapport, 1991

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06