Adaptive FE-procedures in Elastomechanics
Paper i proceeding, 1991

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

IV-ICCCBE, Tokyo, Japan, July 29-31, 1991

4-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07