Time integration of convection-diffusion problems by hierarchical functions
Paper i proceeding, 1991

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

First Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, August 26-30, 1991

15-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06