Travel Pricing
Kapitel i bok, 2014

Författare

Alexandros Nikitas

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy

1608-1610
9781452267791 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

9781452267791

Mer information

Skapat

2017-10-06