Automated Road Pricing and Toll Collection Systems
Kapitel i bok, 2014

Författare

Alexandros Nikitas

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy

172-174
9781452267791 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4135/9781483346526.n62

ISBN

9781452267791

Mer information

Skapat

2017-10-07