An adaptive FE-analysis procedures of h-p version for 2D elastic stress problems
Paper i proceeding, 1990

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International conference on structural engineering and computation, Beijing, April 25-28, 1990

11-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06